Privacy policy

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Декларація про конфіденційність («Умови») розроблена для забезпечення безпеки особистих даних та іншої конфіденційної інформації користувачів та/або клієнтів Інтернет-магазину ювелірних виробів CDD за адресою https://cddjewelry. com/ (Сайт або Інтернет-магазин), дотримуючись вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших законодавчих та підзаконних актів, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, керуючими правовідносини, пов’язані із захистом та обробкою персональних даних, а також спрямовані на захист основних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на недоторканність приватного життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

Заповнюючи реєстраційну форму та ставлячи відмітку про ознайомлення з цим Регламентом та згоду з його умовами, ви надаєте однозначну згоду на обробку ваших персональних даних для отримання певної інформації про продукт чи послугу та використання онлайн послуги магазину. Ваші персональні дані після введення стають видимими лише для вас та адміністратора інтернет-магазину.

Згідно з цим Регламентом, поняття «Персональні дані» включає інформацію або частину інформації, яка дозволяє вас ідентифікувати.

Власник персональних даних може отримати таку інформацію безпосередньо від вас, наприклад, під час реєстрації на Сайті, надання контактної інформації, інформації, отриманої з банківської картки чи платежів, а також іншої особистої інформації, яку ви надали добровільно до нас.

Власник персональних даних має право передавати персональні дані іноземним організаціям, тобто. д за межі державних кордонів України за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних, встановленого законом або міжнародним договором України.


ВИЗНАЧЕННЯ 1. 1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Веб-сайт / Веб-сайт - https://cddjewelry. com/


Веб-сайт - https://cddjewelry. com/

Власник - ФОП «Чернишова Д. Д "

Продавець - Власник Веб-сайту та/або інша юридична або фізична особа-підприємець, яка на законних підставах розміщує на Сайті інформацію про товари та/або послуги, які можна замовити.

Покупець – будь-яка фізична, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка замовила/придбала товари/послуги на Веб-сайті https://cddjewelry. com/

Користувач сайту Інтернет-магазину CDD Jewelry – особа, яка має доступ до Сайту через Інтернет і використовує Сайт Інтернет-магазину для перегляду інформації з або без створення облікового запису (особовий рахунок).

Способи використання Сайту - переглядайте інформацію на Сайті, створюйте обліковий запис (особистий обліковий запис), замовляйте та/або купуйте товари/послуги з обліковим записом або без нього.

Обліковий запис – набір даних про Покупця, що зберігаються в базі даних Сайту, необхідних для його ідентифікації (автентифікації) та надання доступу до його персональних даних і налаштувань на Сайті.

Адміністрація веб-сайту Інтернет-магазину (менеджер персональних даних або власник) – власник веб-сайту або уповноважені співробітники для керування сайтом, які діють від імені інтернет-магазину CDD Jewelry, які організовувати обробку персональних даних та визначати цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.

Cookie – невеликі блоки даних, надіслані веб-сервером, збережені на комп’ютері користувача, які кожен веб-клієнт або веб-браузер надсилає на веб-сервер у запиті HTTP щоразу, коли намагається відкрити сторінку на цьому сайті.

TLS (Transport Layer Security) – криптографічний протокол шифрування, який забезпечує безпечну передачу даних через Інтернет, а також отримання пошти, спілкування, обмін файлами тощо.

Автентифікація - процедура встановлення належності користувача інформації в системі за поданим ним ідентифікатором і є частиною процедури надання доступу до роботи в інформаційній системі, після ідентифікації та попередньої авторизації.

IP-адреса – унікальна мережева адреса хоста в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

Персональні дані – інформація або набір відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або набір дій, наприклад збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, оновлення, використання та розповсюдження (розповсюдження, продаж, передача) , знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для Адміністратора або інших осіб, які отримали доступ до персональних даних вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або присутності інших правові підстави.

Персональна база даних – іменований набір упорядкованих персональних даних в електронній формі.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її відома) про надання дозволу на обробку її персональних даних із заявленою метою. їх обробку, виражену в письмовій формі або у формі, що дозволяє надати згоду, зокрема, під час реєстрації на веб-сайті інтернет-магазину CDD Jewelry шляхом позначення дозволу на обробку ваших персональних даних відповідно до заявленої мети їх обробки, за умови що така система не створює можливості для обробки персональних даних до моменту внесення позначки.

Персональні дані – інформація чи набір відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Суб'єкт персональних даних - особа, персональні дані якої обробляються;

Контролер персональних даних - фізична або юридична особа, якій Власник персональних даних або закон має право обробляти ці дані від імені Власника.


 1. ЗІБРАНА ТА ВИКОРИСТАНА ІНФОРМАЦІЯ

2. 1 Коли ви переходите до адміністрування веб-сайту CDD Jewelry, ви отримуєте доступ і зберігаєте протягом певного періоду часу інформацію про:

- відвідування - сервери автоматично записують і передають певну інформацію для виконання транзакцій, включаючи IP-адреси, тип і мову браузера, дату й час запиту, а також один або кілька файлів cookie, які можна використовувати для ідентифікації браузер або особистий обліковий запис Покупця;

- зміст запитів клієнтів;

- обсяг переданих даних.

2. 2 При реєстрації облікового запису на Сайті Користувач / Покупець повідомляє Адміністрації Сайту наступну інформацію:

- прізвище, ім'я, по батькові або ім'я;

- адреса електронної пошти;

- пароль (зберігається в базі даних у зашифрованому вигляді. Продавці, а також власник і адміністрація сайту не мають доступу до пароля);

- електронна пошта;

- номер телефону;

- адреса доставки товару.

2. 3 При оформленні замовлення без створення облікового запису на Сайті Користувач/Покупець повідомляє Адміністрації Сайту наступну інформацію:

- прізвище, ім'я або звання;

- номер телефону;

- адреса доставки товару;

- адреса електронної пошти (необов'язково).

2. 4 Якщо Користувач / Покупець звертається за допомогою контактної форми, останньому може бути надана така інформація:

- прізвище, ім'я або звання;

- номер телефону;

- адреса доставки товару;

- адреса електронної пошти (необов'язково).


 1. МЕТА ТА МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3. 1 Відомості, зазначені у п. 2. 1 -2. 4 цього Регламенту збирається та зберігається Адміністрацією Сайту з метою виконання зобов’язань перед Користувачем/Покупцем та обробки його запитів.

Користувач / Покупець дає згоду на використання персональних даних, їх обробку та зберігання Адміністрацією Сайту, а також Продавцями, компаніями, що здійснюють доставку замовлення, шляхом відмітки про ознайомлення з цим Регламентом і згоду з його умовами.

3. 2 Користувач/Покупець погоджується на використання, обробку та передачу персональних даних з метою виконання цивільно-правових угод, здійснення розрахунків за придбані товари/послуги, доставки товарів та надання інформації про товари/послуги (реклама товарів і послуг Сайту). Власник та/або Продавець) Покупець.

Згода надається Користувачем / Покупцем, коли він вказує інформацію у відповідних полях під час оформлення замовлення з обліковим записом або без нього.

3. 3 Веб-сайт CDD Jewelry Online Store може використовувати сторонні сервіси та/або їхній вміст.

3. 3 1 У випадку, якщо Користувач/Покупець використовує такі сторонні послуги або відображає сторонній контент, відбувається обмін даними між постачальником таких послуг і Користувачем/Покупцем.

Відповідний постачальник послуг або контенту також може обробляти дані користувача/покупця для власних додаткових цілей.

3. 3 2 Щоб отримати більш детальну інформацію про обсяг, мету такого збору та обробку даних постачальниками, Користувач / Покупець має право звернутися до заяв про конфіденційність постачальників послуг, чиї послуги та/або контент включені на Веб-сайт і які відповідають за для захисту даних. , зокрема: Facebook (https://www. facebook. com), Instagram (https://www. instagram. com), Telegram (https://telegram. org).

3. 4 Програмне забезпечення третіх сторін, яке може використовуватися на Веб-сайті, збирає та обробляє інформацію відповідно до власної політики конфіденційності.

3. 5 Приймаючи умови цієї Політики конфіденційності користувача/покупця:

- надає згоду Адміністрації Сайту, партнерам і контрагентам на обробку персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних»;

- повідомляє, що ознайомлений з метою збору, обробки та передачі його персональних даних, а також ознайомлений з особами, яким можуть бути передані його персональні дані, та відмовляється від додаткового письмового повідомлення щодо включення інформації про його в базі персональних даних, а також додаткове повідомлення про передачу таких даних третім особам, визначеним цим Положенням;

- засвідчує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право надавати доступ і передавати персональні дані Користувача / Покупця третім особам без будь-яких додаткових погоджень і повідомлень, не змінюючи мети їх обробки;

- погоджується з тим, що всі матеріали та послуги Веб-сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою;

- погоджується з тим, що Власник сайту може використовувати персональні дані Користувача / Покупця для проведення маркетингових досліджень і маркетингової діяльності, а також розміщувати в обмеженому просторі доступу Користувача / Покупця рекламні та інформаційні повідомлення на своєму сайті. розсуд.


 1. ПРАВА СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4. 1 Покупець має право:

4. 1 1 вимагати виправлення, видалення або обмеженої обробки своїх персональних даних;

4. 1 2 у будь-якому випадку відкликати свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних, крім випадків, передбачених законодавством;

4. 1 3 отримувати інформацію про умови надання доступу до своїх персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

4. 1 4 зробити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час згоди;

4. 1 5 звернутись до Власника персональних даних з вмотивованим запитом із запереченням щодо обробки своїх персональних даних;

4. 1 6 інші права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».


 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РОЗСИЛКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ:

5. 1 Реєструючись на Сайті та/або оформляючи замовлення без реєстрації на Сайті, Користувач/Покупець погоджується на отримання від Адміністрації Сайту та/або Продавців рекламно-інформаційних розсилок. Розсилка надходить у вигляді листа на електронну адресу та/або короткого текстового повідомлення (SMS) на номер телефону, вказаний під час реєстрації або оформлення замовлення.

5. 2 Користувач/Покупець може відкликати згоду на отримання зазначених у п.5. 1 повідомлення, звернувшись до Служби підтримки власників веб-сайтів.


 1. ДОСТУП ДО ОНОВЛЕНОЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

6. 1 Користувачі / Покупці мають доступ до своїх персональних даних.

6. 2 Користувачі / Покупці мають право вільно змінювати або видаляти дані, зазначені ними при створенні особистого кабінету.

Через характер певних служб після видалення з активних серверів інформація може зберігатися протягом обмеженого часу в наших системах резервного копіювання, доки її не буде остаточно видалено.

6. 3 Адміністрація Сайту не розголошує персональні дані Користувачів/Покупців іншим особам, які не мають відношення до її діяльності, за винятком випадків:

 • Користувач / Покупець особисто погодився на таке використання його / її персональних даних.
 • Надання таких персональних даних обумовлено виконанням укладених договорів та їх зобов'язань щодо продажу та доставки товарів.
 • В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6. 4 Адміністрація Сайту дотримується вимог Закону України «Про захист персональних даних» та забезпечує доступ до інформації, наданої Користувачами/Покупцями на Сайті, зберігає, використовує та розголошує цю інформацію лише у випадках, передбачених законодавством. Зокрема: на вимогу органів державної влади, у ході судового процесу чи розслідування, з метою запобігання шахрайству та порушенню законодавства, а також захисту та захисту своїх прав.

6. 5 Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використання Користувачем/Покупцем зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті Ювелірного Інтернет-магазину CDD.

6. 6 З метою збереження таємниці доступу до даних Користувача/Покупця, останній бере на себе відповідальність за збереження пароля від третіх осіб, нерозголошення пароля третім особам, а також відповідальність за своєчасну зміну пароля через інтерфейси системи у разі втрата або інша необхідність.


 1. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛОВ COOKIE

7. 1 Адміністрація сайту Інтернет-магазину може використовувати файли cookie для реєстрації (запису) відвідувань користувачами.

Файл cookie — це невеликий файл, який передається в браузер користувача через веб-сервер і може бути розпізнаний лише сервером, який його надіслав. Такі файли не можна використовувати як виконувані програми або для реалізації вірусів.

7. 2 Коли Користувачі/Покупці відвідують Інтернет-магазин, Адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних серверних журналів, включаючи IP-адресу комп’ютера Користувачів/Покупців (або проксі-сервера, якщо він використовується для доступу до Інтернету), назву Інтернет-провайдера, доменне ім’я, тип браузера та операційна система, інформація про Сайт, з якого Користувач/Покупець перейшов на Інтернет-магазин, сторінки Інтернет-магазину, які відвідує Користувач/Покупець, дата та час цих відвідувань, файли, які Користувач/Покупець відвідує. Завантаження покупців. Ця інформація аналізується Адміністрацією Сайту в зведеному (неперсоніфікованому) вигляді для аналізу відвідуваності Інтернет-магазину та використовується при розробці пропозицій щодо його вдосконалення та розвитку.

7. 3 Зв'язок між IP-адресою Користувача/Покупця та його/її особистими даними ніколи не розголошується третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством.

7. 4 Адміністрація Сайту також може встановлювати лічильники статистики, які збирають технічну інформацію про відвідування Інтернет-магазину (неперсоніфіковані). Цей тип даних не дозволяє ідентифікувати особу Користувача / Покупця, в цьому випадку їх анонімність буде збережена, якщо Користувач / Покупець не надасть інформацію про себе Інтернет-магазину.


 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛУ КРИПТОГРАФІЇ - TLS

8. 1 Адміністрація сайту використовує протокол криптографічного шифрування TLS для безпечної передачі персональних даних Користувача / Продавця через мережу Інтернет з використанням криптографічних засобів, за допомогою яких обробка і зберігання персональних даних забезпечують конфіденційність, доступність і цілісність інформації, наданої Користувачем. / Продавець.


 1. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9. 1 Власник сайту залишає за собою право оновлювати Політику конфіденційності. Оновлена ​​Політика конфіденційності опублікована на цьому Веб-сайті. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті.